Zakoni po imenu

2007/02-L111Download (PDF)

Zakon o pèelarstvu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 30 marta 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/5, danom 08 februara 2007.

Odobreni od Skupštine:
30.03.2007
Objavljen od SPGS:
08.02.2008