Zakoni po imenu

2003/16Download (PDF)

Zakon o Popisu Stanovništva, Porodičnih Gazdinstava i Stanova na Kosovu

Popis obuhvata prikupljanje,sistematizaciju i  administriranje  shodno  savremenim standardima tačnih podataka  kao i   ostalih informacija o stanovništvu,porodičnim gazdinstvima i stanovima  na Kosovu,  potrebnim  kosovskim institucijama... 

Odobreni od Skupštine:
11.07.2003
Objavljen od SPGS:
13.12.2004