Zakoni po imenu

2005/02-L-13Download (PDF)

Zakon za usvajanje Godišnjeg Konsolidovanog Budžeta Kosova i prisvajanjima za period od 1. Januara do 31. Decembra 2005

Za ciljeve ovog zakona, obuhvaæene su definicije Zakona o menadžiranju javnih finansija i odgovornosti, objavljene Uredbom br. 2003/17

Odobreni od Skupštine:
23.02.2005
Objavljen od SPGS:
01.03.2005