Zakoni po imenu

2003/23Download (PDF)

Zakon o Penzijama za Lica sa Ograničenim Sposobnostima na Kosovu

U cilju obezbeđenja mreže socijalne sigurnosti u širem okviru socijalne zaštite na Kosovu i ublažvanja siromaštva  putem davanja penzija licima koja nisu sposobna za rad i  za samostaranje.

Odobreni od Skupštine:
06.11.2003
Objavljen od SPGS:
17.12.2003