Zakoni po imenu

05/L-100Download (PDF)

Zakon o Državnoj pomoæi

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-004-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com