Zakoni po imenu

2004/15Download (PDF)

Zakon o izgradnji

Ovim zakonom se utvrðuju osnovni zahtevi za projektovanje, izgradnju, upotrebu graðevinskih proizvoda, struèni nadzor i postupak izdavanja graðevinskih dozvola, dozvola za upotrebu i graðevinsku inspekciju.

Odobreni od Skupštine:
27.05.2004
Objavljen od SPGS:
14.10.2004