Zakoni po imenu

2004/28Download (PDF)

Zakon o predmetima od plemenitih metala

Ovaj Zakon ureðuje usaglašavanje proizvodnje i prodaje predmeta od plemenitih metala sa Meðunarodnim standardima ISO 9202 (International Standard ISO 9202 Jewelery- Finenes of metal alloys), koji se odnose na sadržinu i èistoæu proizvoda od plemenitih metala.

Odobreni od Skupštine:
28.07.2004
Objavljen od SPGS:
24.08.2004