Zakoni po imenu

05/L-054Download (PDF)

Zakon o pravnoj zaštiti i finansijsku podršku potencijalnim optuženm licama u Sudskim procesima pri specijalizovanim Komorama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 03.08.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-028-2015, Dana 20.08.2015

Odobreni od Skupštine:
03.08.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
20.08.2015