Zakoni po imenu

05/L-030Download (PDF)

Zakon o presretanju elektronskih komunikacija

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.05.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-017-2015, Dana 23.06.2015

Odobreni od Skupštine:
28.05.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.06.2015