Zakoni po imenu

04/L-228Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-050 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvaniènika i prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona za sve zvaniènike

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.03.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-013-2014, Dana 07.04.2014

Odobreni od Skupštine:
20.03.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.04.2014