Zakoni po imenu

04/L-185Download (PDF)

Zakon o posebnim stopama akcize za poèetnu i malu proizvodnju alkoholnih proizvoda proizvedenih na Kosovu

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 17.01.2014. godine

Odobreni od Skupštine:
26.12.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.01.2014