Zakoni po imenu

04/L-233Download (PDF)

Zakon o budžetu Republike Kosova za 2014 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26.12.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-01-2014, Dana 06.01.2014

Odobreni od Skupštine:
26.12.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2014