Zakoni po imenu

04/L-223Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 03-L-222, o poreskoj administraciji i procedure, izmenjen i dopunjen zakonom br.04-L-102

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05.12.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-57-2013, Dana 19.12.2013

Odobreni od Skupštine:
05.12.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.12.2013