Zakoni po imenu

2012/04-L-161Download (PDF)

Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.05.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-26-2013, Dana 31.05.2013

Odobreni od Skupštine:
16.05.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.05.2013