Zakoni po imenu

2012/04-L-186Download (PDF)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-181 o inspektoratu i nadzoru tržišta

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.04.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-19-2013, Dana 29.04.2013

Odobreni od Skupštine:
11.04.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.04.2013