Zakoni po imenu

2012/04-L-139Download (PDF)

Zakon o izvršnom postupku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.12.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-01-2013, Dana 03.01.2013

Odobreni od Skupštine:
20.12.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.01.2013