Transkripti

  Vanredna sednica
  Četvrtak, 07.03.2019 09:00
  Dnevni red

  1. Drugo razmatranje N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom,

  2. Razmatranje Platforme za dijalog o konačnom, sveobuhvatnom i zakonski obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije.

  Transkript