Transkripti

  Plenarna sednica

  Subota, 02.02.2019 10:00
  Dnevni red


  1. Drugo razmatranje N/zakona o organizaciji i funkcionisanju Državne uprave i Nezavisnih agencija,

  2. Drugo razmatranje N/zakona o javnim službenicima,

  3. Drugo razmatranje N/zakona o platama u javnom sektoru,

  4. Prvo razmatranje N/zakona o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosovo u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom,

  5. Prvo razmatranje N/zakona o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L-122 i Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256,

  6. Predlog za formiranje ad hoc komisije za izradu Zakonika o regulisanju i menadžiranju oblasti penzija i beneficija socijalnog osiguranja,

  7. Drugo razmatranje N/zakona o budžetskoj podeli budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu,

  8. Razmatranje Predlog - odluke Vlade Republike Kosova o produženju budžetskih izdvajanja za februar 2019. godine, definisano Zakonom br. 06/L-20 o budžetu Republike Kosovo za 2018. godinu,

  9. Razmatranje Predlog-Statuta akcionarskog društva "Trepča" a. d.

  Transkript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 1
  Tačka 2
  Tačka 3
  Tačka 4
  Tačka 5
  Tačka 6
  Tačka 7
  Tačka 8
  Tačka 9