Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 06.12.2018 10:00
  Dnevni red

   

  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

  2. Vreme za parlamentarna pitanja,

  3. Prvo razmatranje N/zakona o budžetskoj podeli budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu,

  4. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ekonomsko- socijalnom savetu,

  5. Prvo razmatranje N/zakona o biocidnim proizvodima,

  6. Prvo razmatranje N/zakona Komori arhitekta i Komori inženjera u oblasti građevinarstva,

  7. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni zakona br.20014/32 o porodici Kosova,

  8. Razmatranje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,

  9. Razmatranje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine

  10. Imenovanje jednog (1) člana Borda RTK-a,

  11. Izbor jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije.

  Transkript