Transkripti

  Plenarna sednica

  Petak, 30.03.2018 14:00
  Dnevni red

  1. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije,

  2. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužilaštvu, izmenjenog i dopunjenog Zakonom br. 05/L-034,

  3. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija,

  4. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-026 o azilu,

  5. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-036 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-219 o strancima,

  6. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-029 o zaštiti od zračenja i o nuklearnoj sigurnosti,

  7. Drugo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-032 o računovodstvu, finansijsko izveštavanje i reviziju,

  8. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-037 o metrologiji,

  9. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.06/L-041 o tehničkim zahtevima o proizvodima i proceni konformiteta,

  10. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-031 o opremi pod pritiskom,

  11. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-039 o geološkoj službi Kosova.

  ZapisnikTranskript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 1
  Tačka 2
  Tačka 3
  Tačka 4
  Tačka 5
  Tačka 6
  Tačka 7
  Tačka 8
  Tačka 9
  Tačka 10
  Tačka 11