Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 25.01.2018 14:00
  Dnevni red

  1. Vreme za deklarisanje van dnevnog reda,

  2. Vreme za parlamentarna pitanja,

  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,

  4. Interpelacija premijera Ramush Haradinaj, na zahtev parlamentarne grupe LDK, za informisanje Skupštine u vezi pucanja oružjem od strane g. Dardan Gashi, zamenik ministra i ministar dijaspore i strateške investicije,

  5. Razmatranje predlog - Rezolucije za usvajanje objektiva za održiv razvoj - Agenda 2030 za Kosovo,

  6. Prvo razmatranje Nacrta zakonika o pravima maloletnika,

  7. Prvo razmatranje Nacrta zakona o unutrašnjoj kontroli javnih finansija,

  8. Prvo razmatranje Nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije,

  9. Prvo razmatranje zakona o tretiranju bespravne gradnje,

  10. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj Agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080,

  11. Prvo razmatranje Nacrta zakona o azilu,

  12. Drugo razmatranje Nacrta zakona o standardizaciji,

  13. Razmatranje godišnje izveštaja Regulativnog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2016,

  14. Razmatranje godišnjeg izveštaja Agencije za statistiku Kosova za 2016,

  15. Razmatranje Strategije za energiju Republike Kosova za 2017-2026,

  16. Izbor jednog (1) kandidata za ne izvršnog člana Odbora Centralne banke Republike Kosova,

  17. Izbor 5 (pet) zamenika narodnog advokata,

  18. Predlog parlamentarnih grupa o zameni članova u parlamentarnim komisijama,

  19. Predlog o imenovanju tri (3) članova u Komisiji za prava, interese zajednica i povratak.

  ZapisnikTranskript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 4
  Tačka 5
  Tačka 6
  Tačka 7
  Tačka 8
  Tačka 9
  Tačka 11
  Tačka 12
  Tačka 13
  Tačka 14
  Tačka 15
  Tačka 20