Transkripti

  Plenarna sednica

  Sreda, 19.04.2017 10:00
  Dnevni red

  1. Vreme za deklarisanja van dnevnog reda,

  2. Vreme za parlamentarna pitanja,

  3. Interpelacija premijera Kosova Isa Mustafa, na zahtev poslanice Donika Kadaj-Bujupi, podržana od 15 poslanika potpisnika, o korišćenju uglja u rudniku u Sibovcu,

  4. Interpelacija ministra Blerand Stavileci, na zahtev poslanika Visar Ymeri, podržan od 15
  poslanika potpisnika , u vezi ugovora o privatizaciji Kompanije za distribuciju električne energije,

  5. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržane od 9. ostalih poslanika potpisnika, u vezi sprovođenja preporuka Narodnog advokata od strane Vlade Republike Kosova,

  6. Parlamentarna rasprava, na zahtev poslanika Bekim Haxhiu i Xhevahire Izmaku, podržanih od 8. ostalih poslanika potpisnika, u vezi kršenja prava radnika na Kosovu.

  ZapisnikTranskript