Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 09.02.2017 10:00
  D n e v n i   r e d


  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

  2. Vreme za poslanička pitanja,

  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
  4. Glasanje Predloga- rezolucije, u vezi organizovanja predškolskog i pred univerzitetskog
  obrazovanja na Kosovu,
  5. Glasanje Predloga- rezolucije, u vezi hapšenja aktivista Pokreta Vetëvendosje,
  6. Osnivanje Ad-hoc Komisije za izbor jednog (1) člana Borda Radio Televizije Kosova,
  7. Interpelacija Premijera Kosova Isa Mustafa, na zahtev poslanika Rexhep Selimi, podržan od 14 poslanika potpisnika, u vezi sa stvorenom situacijom u Mitrovici,
  8. Interpelacija Premijera Kosova Isa Mustafa, na zahtev poslanika Visar Ymeri, podržan od 9 poslanika potpisnika, u vezi odgovornosti o Zakonu o zdravstvenim osiguranjima u Republici Kosova,
  9. Parlamentarna rasprava u vezi Bezbednosnih snaga Kosova, na zahtev poslanika Daut Haradinaj, podržan od 10 ostalih poslanika potpisnika,

  10. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-129 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-149 o izvršenju krivičnih sankcija,
  11. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-127 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-033 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova po pitanjima u vezi sa Kosovskom agencijom za privatizaciju,
  12. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-150 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosova,
  13. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-135 o posredovanju,
  14. Prvo razmatranje N/zakona br.05/L-133 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova,
  15. Prvo razmatranje N/zakona br. 05/L-143 o izmenama dopunama Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadgledanju državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214,
  16. Razmatranje Agende o Evropskim Reformama (AER),
  17. Razmatranje Izveštaja Komisije za prava i interese zajednica i povratak u vezi nadgledanja sprovođenja člana 11. Zakona br. 03/L-149 o Civilnoj službi Republike Kosovo,
  18. Izbor jednog (1) člana Sudskog saveta Kosova iz redova drugih zajednica,
  19. Izbor 1 (jednog) člana Borda za žalbe medija,
  20. Glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o slobodi vera na Kosovu, (za usvajanje ovog Nacrta zakona zahtevaju se najmanje 61 glasova „Za", od kojih 11. glasova „Za" zajednica koja nisu većina) Amandman 2, Ustava Republike Kosova, član 81. stav 1),

  21. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-137 o ratifikaciji Sporazuma u vezi osnivanja Fonda Zapadnog Balkana,
  22. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-149 o ratifikaciji Sporazuma za osnivanje Regionalne kancelarije za omladinsku saradnju između Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije,
  23. Izbor jednog (1) člana Sudskog saveta Kosova iz redova srpske zajednice.

   

  ZapisnikTranskript