Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 09.02.2017 10:00
  D n e v n i  r e d


  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

  2. Vreme za poslanička pitanja,

  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
  4. Glasanje Predloga- rezolucije, u vezi organizovanja predškolskog i pred univerzitetskog
  obrazovanja na Kosovu,
  5. Glasanje Predloga- rezolucije, u vezi hapšenja aktivista Pokreta Vetëvendosje,
  6. Osnivanje Ad-hoc Komisije za izbor jednog (1) člana Borda Radio Televizije Kosova,
  7. Interpelacija Premijera Kosova Isa Mustafa, na zahtev poslanika Rexhep Selimi, podržan od 14 poslanika potpisnika, u vezi sa stvorenom situacijom u Mitrovici,
  8. Interpelacija Premijera Kosova Isa Mustafa, na zahtev poslanika Visar Ymeri, podržan od 9 poslanika potpisnika, u vezi odgovornosti o Zakonu o zdravstvenim osiguranjima u Republici Kosova,
  9. Parlamentarna rasprava u vezi Bezbednosnih snaga Kosova, na zahtev poslanika Daut Haradinaj, podržan od 10 ostalih poslanika potpisnika,

  10. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-129 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-149 o izvršenju krivičnih sankcija,
  11. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-127 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-033 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova po pitanjima u vezi sa Kosovskom agencijom za privatizaciju,
  12. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-150 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosova,
  13. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-135 o posredovanju,
  14. Prvo razmatranje N/zakona br.05/L-133 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova,
  15. Prvo razmatranje N/zakona br. 05/L-143 o izmenama dopunama Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadgledanju državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214,
  16. Razmatranje Agende o Evropskim Reformama (AER),
  17. Razmatranje Izveštaja Komisije za prava i interese zajednica i povratak u vezi nadgledanja sprovoÄ‘enja člana 11. Zakona br. 03/L-149 o Civilnoj službi Republike Kosovo,
  18. Izbor jednog (1) člana Sudskog saveta Kosova iz redova drugih zajednica,
  19. Izbor 1 (jednog) člana Borda za žalbe medija,
  20. Glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o slobodi vera na Kosovu,

  21. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-137 o ratifikaciji Sporazuma u vezi osnivanja Fonda Zapadnog Balkana,
  22. Razmatranje Nacrta zakona br. 05/L-149 o ratifikaciji Sporazuma za osnivanje Regionalne kancelarije za omladinsku saradnju između Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije,
  23. Izbor jednog (1) člana Sudskog saveta Kosova iz redova srpske zajednice.

  Transkript
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com