Transkripti

    Plenarna sednica

    Petak, 23.12.2016 15:00




    D n e v n i   r e d

    1. Parlamentarna rasprava o ilegalnoj izgradnji zida na severnom delu Mitrovice, prema zahtevu Parlamentarne grupe AAK

    ZapisnikTranskript