Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 17.06.2019 13:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 13.5.2019;
3. Razmatranje zahteva Nacionalnog saveta Albanaca i obaveštavanje Komisije o poseti Preševskoj dolini,
4. Diskusija o novim udžbenicima,
5. Diskusija o reorganizaciji škola.
6. Razno.