Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Četvrtak, 13.06.2019 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 5.04.2019, 16.4.2019 i 24.04.2019 god;
3. Razmatranje Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-008 o socijalnom-ekonomskom savetu, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-100 o zaštitu vazduha od zagađenja, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje];
5. Razno.

 

Zapisnik