Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Sreda, 15.05.2019 09:00 u sali N 303

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 08.05.2019
3. Usvajanje nacrt izveštaja Komisije
4. Razno.