Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Utorak, 14.05.2019 10:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 24.04.2019,
3. Razmatranje Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma o Finansiranju Projekta za Katastar Nepokretnosti i Geroprostorne Infrastrukture između Republike Kosova i Međunarodnog Udruženja za Razvoj;
4. Razmatranje Izveštaja o troškovima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2019.godine,
5. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
6. Razmatranje zahteva članova Komisije o državnom pomoču za obezbeđivanjue prostora i budžeta za 2019.godinu
7. Razno.

 

Zapisnik