Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Petak, 10.05.2019 12:00 u sali C 203

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 26.04.2019
3. Razmatranje nacrt izveštaja Komisije
4. Razno.