Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Petak, 10.05.2019 11:00 u sali N 302

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 24.04.2019 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen Zakonom br. 03/L-256, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
4. Razno.