Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 07.05.2019 13:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 26.03.2019.god, 28.03.2019. godine i 2.04.2019. godine;
3. Diskusija vezano za izbor tri člana Tužilačkog Saveta Kosova iz Skupštine;
4. Razmatranje zahteva poslanika Arban Abrashi i članice odbora RTK-a Naile Demiri vezano za tumačenje zakonskih normi Zakona o RTK-u koje se tiču izbora direktora RTK-a. .
5. Razno.