Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Petak, 03.05.2019 12:00 u sali C 203

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 23.04.2019
3. Sašlusanje direktora OAK, g. Shpend Maxhuni
4. Razno.