Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

Četvrtak, 02.05.2019 11:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 27.03.2019
3. Sastanak Komisije sa Direktorem Kosovske Obaveštajne Agencije g.Shpend Maxhuni;
4. Razno.