Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Petak, 03.05.2019 13:00 u sali N 303

Dnevni red

1. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Institucije Narodnog advokata, za 2018.godinu,
2. Razmatranje konačnog izveštaja na Nacrt zakona br. 06/L-084 o zaštiti deteta,
3. Razno.