Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Utorak, 26.03.2019 14:00 u sali N 303

Dnevni red


1. Razmatranje N/zakona br.06/L-084 o zaštiti deteta,

2. Razno.