Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 26.03.2019 13:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa održanih sednica, od 05.03. i 06.03.2019 god.;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima o Nacrtu zakona br. 06/L-101 o Međunarodnom privatno pravo;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima u Nacrtu zakona br. 06/L-075 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-176 o Parlamentarnom Anketiranju;
5. Razmatranje Pisma preporuke Ombudsmana, br. 67/2019;
6. Formiranje radne grupe za izradu Poslovnika Komisije;
7. Razno.