Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Sreda, 20.03.2019 10:00 u sali N 225

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 22.02.2019;
3. Nadgledanje Zakona Br.06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;
4. Diskusija o organizaciji regionalne konferencije sa predsednicima dotičnih komisija i predsednicima sudova revizije država regiona;
5. Razno.