Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

Četvrtak, 07.03.2019 08:40 u sali N 303

Dnevni red

Razmatranje izvestaja sa preporukama na N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom;

 

Zapisnik