Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Sreda, 06.03.2019 17:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Nacrta zakona br. 06/L-145 o obavezama,
odgovornostima I nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u  procesu
dijaloga sa Republikom Srbije;
3. Razno.