Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

Sreda, 06.03.2019 16:00 u sali N 303

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom;
3. Razmatranje Nacrt Platforme za dijalog o konačnom, sveobuhvatnom i pravno obavezujućem Sporazumu o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije;
4. Razno.

 

Zapisnik