Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Predsedništva

Predsedništvo Skupštine

Sreda, 06.03.2019 15:00 u sali C 301

Dnevni red

1. Drugo razmatranje N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbije,

2. Razmatranje Platforme za dijalog o konačnom, sveobuhvatnom i zakonski obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije.

 

Zapisnik