Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Sreda, 30.01.2019 15:00 u sali N 302

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-114 o javnim službenicima, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Razmatranje Nacrt zakona 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju Državne uprave i Nezavisnih agencija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje Nacrt zakona 06/L-111 o platama u javnom sektoru, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.

 

Zapisnik