Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Ponedeljak, 04.03.2019 10:00 u sali N204

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 12.02.2019;
3. Izveštavanje g. Dhurata Hoxha, Ministarka za evropske integracije za sprovođenje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP) i Agenda za evropske reforme (AER);
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-081 o pristupu javnim dokumentima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.

 

Zapisnik