Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 05.03.2019 13:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 11.12., 18.12., 26.12.2018. godine, 30.01., 05.2., 12.02. i 19.02.2019. godine;
3. Sastanak sa predstavnicima Udruženja redovnih penzionera;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br. 06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima;
6. Diskusija o neprocesiranju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256, od strane Predsedništva Skupštine;
7. Razno.