Kalendar Susreta i Sednica

Javna Rasprava

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Ponedeljak, 04.03.2019 10:00 u sali N 10

DNEVNI RED

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-008 o socijalnom-ekonomskom savetu