Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Sreda, 30.01.2019 17:00 u sali N 302

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-113 o Organizaciji i Funkcionisanju Drazvne Uprave i Nezavisnih Agencija sa izveštajem i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-114 o Javnim Sluzbenicima sa izveštajem i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-111 o platama u javnom sektrou sa izveštajem i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;
5. Razno.

Zapisnik