Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 19.02.2019 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-152 o javnoj svojini;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-075 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-176 o parlamentarnoj istrazi;
5. Presuda Ustavnog suda Republike Kosova o slučaju KO162/18;
6. Razno.

 

 

Zapisnik