Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Utorak, 12.02.2019 11:00 u sali N 302

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 28.01.2019, 30.01.2019 i 31.01.2019;
3. Izveštavanje g. Ekrem Mustafa, Ministar za Unutrašnjih Poslova za sprovođenje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP) i Agenda za evropske reforme (AER);
4. Razmatranje dopunski izveštaj za Nacrt zakona 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakon br.05/L-042 o regulisanju usluga vode, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.

 

Zapisnik