Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

Sreda, 30.01.2019 12:00 u sali

Dnevni red

1. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom.

 

Zapisnik