Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje

Ponedeljak, 28.01.2019 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka komisije od 23.1.2019;
3. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2019.god;
4. Razmatranje za drugo čitanje Nacrta zakona br. 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga voda;
5. Razno.

 

Zapisnik